Objavljeno četvrtak, 15 novembar 2018 11:25
Studentski centar "Subotica"

O B J A V L J U J E

jedinstvenu konačnu rang listu studenata I, II i III stepena studija

 

Odluka o konačnoj rang listi studenata.
Deljenje uputa počinje 16.11.2018. godine.

Objavljeno sreda, 14 novembar 2018 10:00

Objavljena je konačna rang lista za studente drugog i trećeg stepena studija.

Odluka o konačnoj rang listi studenata drugog i trećeg stepena studija.

 

Svi studenti koji se nalaze na rang listi će biti useljeni u studentske domove.

Izdavanje uputa i useljenje u domove počinje 16.11.2018. godine.

Objavljeno subota, 10 novembar 2018 12:00

Objavljena je konačna rang lista za studente viših godina prvog stepena studija.

Odluka o konačnoj rang listi studenata viših godina.

 

Svi studenti koji se nalaze na rang listi će biti useljeni u studentske domove.

Deljenje uputa počinje 16.11.2018. godine.

Objavljeno utorak, 06 novembar 2018 13:20

Objavljena je preliminarna rang lista studenata drugog i trećeg stepena studija

Listu možete preuzeti ovde...