Objavljeno sreda, 15 novembar 2017 10:00
Studentski centar "Subotica"

O B J A V L J U J E

jedinstvenu konačnu rang listu studenata I, II i III stepena studija

 

Odluka o konačnoj rang listi studenata.
Deljenje uputa počinje 16.11.2017. godine u TV sali (I sprat doma Bosa Milićević).

Objavljeno utorak, 14 novembar 2017 11:16

Objavljena je konačna rang lista za studente drugog i trećeg stepena studija.

Odluka o konačnoj rang listi studenata drugog i trećeg stepena studija.

 

Svi studenti koji se nalaze na rang listi će biti useljeni u studentske domove.

Deljenje uputa počinje 16.11.2017. godine.

Objavljeno petak, 10 novembar 2017 13:33

Objavljena je konačna rang lista za studente starijih godina prvog stepena studija.

Odluka o konačnoj rang listi studenata starijih godina.

 

Svi studenti koji se nalaze na rang listi će biti useljeni u studentske domove.

Deljenje uputa počinje 16.11.2017. godine.

Objavljeno ponedeljak, 06 novembar 2017 14:30

Objavljena je preliminarna rang lista studenata drugog i trećeg stepena studija

Listu možete preuzeti ovde...