Štampa El. pošta

 

 

ZAKONI

Zakon o učeničkom i studentskom standardu

 

KOLEKTIVNI UGOVOR

Poseban kolektivni ugovor za zaposlene u ustanovama studentskog standarda

 

PODZAKONSKI AKTI

Strategija razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020. godine („Službeni glasnik RS“, broj 107/12)

Odluka o mreži ustanova studentskog standarda („Službeni glasnik RS“, br. 7/93, 19/93, 6/99, 50/02, 97/05 i 90/11);

Odluka o mreži ustanova čiji je osnivač AP Vojvodina Sl. list AP Vojvodine", br. 14/2013)

Pravilnik o smeštaju i ishrani učenika i studenata („Službeni glasnik RS“ br.36/10 i 55/12);

Pravilnik o učeničkim i studentskim kreditima i stipendijama ("Sl. glasnik RS", br. 46/2010, 47/2011, 56/2012, 75/2013 i 111/2017

Pravilnik o stipendijama za izuzetno nadarene učenike i studente ("Sl. glasnik RS", br. 75/2013 i 20/2018

Pravilnik o odmoru i oporavku studenata („Službeni glasnik RS“, broj 63/11);

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije i izdavanju učeničke i studentske kartice u domu učenika i studentskom centru („Službeni glasnik RS“, broj 29/11 i 90/2013);

Pravilnik o bližim uslovima za osnivanje, početak rada i obavljanje delatnosti u pogledu pogledu prostora i opreme za domove učenika i studentske centre („Službeni glasnik RS“, broj 90/11);

Pravilnik o standardima kvaliteta ishrane učenika i studenata („Službeni glasnik RS“, broj 67/11);

Pravilnik o standardima za kategorizaciju objekata učeničkog i studentskog standarda („Službeni glasnik RS“, broj 1/12);

Pravilnik o bližim merilima i dopunskim kriterijumima za izbor programa studentskih udruženja za dodelu dotacija iz budžeta Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, broj 18/12);

Pravilnik o stručno-pedagoškom nadzoru („Službeni glasnik RS“, broj 34/12);

Pravilnik o obrascu legitimacije prosvetnog inspektora i prosvetnog savetnika ("Sl. glasnik RS", br. 70/2011, 69/2015 i 81/2015 - dr. pravilnik)

Pravilnik o Protokolu postupanja u ustanovi u odgovoru na nasiLje, zlostavljanje i zanemarivanje („Službeni glasnik RS“, broj 30/10).

 

Interni akti

Lista opštih akata

Statut

Pravilnik o radu

Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenih

Pravilnik o bližem uređenju postupaka javnih nabavki i nabavki na koje se zakon ne primenjuje

Pravilnik o kućnom redu i pravilima ponašanja

Pravilnik o merama, načinu i postupku zaštite i bezbednosti studenata za vreme korišćenja usluga

Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu

Pravilnik o pružanju prve pomoći u slučaju povrede na radu

Pravila zaštite od požara

Pravilnik o unutrašnjem uzbunjivanju

Pravilnik o ponašanju zaposlenih u sprečavanju sukoba interesa

Pravilnik o donacijama i humanitarnoj pomoći

Pravilnik o uslovima i načinu rešavanja reklamacija potrošača

Pravilnik o naknadi troškova prevoza

Pravilnik o uslovima i načinu korišćenja službenih vozila

Pravilnik o korišćenju službenih mobilnih telefona

Pravilnik o korišćenju sredstava za reprezentaciju

Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti

Pravilnik o postupanju po prijavama i pritužbama na rad zaposlenih

Pravilnik o finansijskom upravljanju i kontroli

 

Планови

План интегритета 2021 - 2024

План управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности за 2023 годину  

План управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности за 2024 годину  

 

Procedure i obrasci

Registar procedura i obrazaca za korisnike usluga Ustanove

 
 
За студентске погодности и осигурање брине се