Студентски дом "Боса Милићевић"


Студентска соба

 

Студентска кухиња

 

Учионица

Ресторан 1

 

ТВ сала

Спортски терени

Студентска амбуланта

Студентски дом "Иво Лола Рибар"

 

 

Ресторан 2

Студентски центар "Суботица"
Сегедински пут 11
24000 Суботица
ПИБ: 100960690
Текући рачун
840-31393845-64
Позив на број:
65-02328-04-01-742317-00
За студентске погодности и осигурање брине се