Objavljeno petak, 24 jun 2016 14:00

Zbog tehničkih problema, 24.06.2016. u restoranu 1 (kod Ekonomskog fakulteta)

će se deliti SUVI OBROK ZA VEČERU

Objavljeno četvrtak, 23 jun 2016 07:59

Analiza se bavi istraživanjem o zadovoljstvu uslugama Studentskog centra „Subotica“. U sklopu analize rađeno je razvrstavanje podataka prema polu, finansijskom statusu studenata, obrazovnoj ustanovi i godini studija kako bi se dobio jasniji presek potreba studenata obuhvaćenih ovim istraživanjem.

Ukupan broj studenata obuhvaćenih istraživanjem je 280. Oni predstavljaju populaciju uzorka i na osnovu njihovih odgovora je vršena klasifikacija potreba studenata i njihovog odnosa prema sadašnjim kapacitetima i uslugama studentskog centra.

Odgovori studenata su grupisani u četiri oblasti, a to su ishrana u restoranima, smeštaj u domovima, sportski tereni i osoblje SCSU. U svakoj od ovih oblasti studenti su imali prilike da iskažu svoje viđenje stanja stvari i da daju svoje sugestije za poboljšanje bilo kojeg od aspekata njihovog života u okviru studentskog centra.

Kompletnu anaizu možete preuzeti OVDE.

Objavljeno sreda, 15 jun 2016 07:00

Jelovnik se formira na 15 dana.

Objavljeno četvrtak, 09 jun 2016 10:47
Restoran "Index" pruža mogućnosti organizacije raznih proslava.
Veoma prijatan ambijent poseduje 80 mesta za sedenje.
 
 
Nudimo Vam bogat izbor domaćih i internacionalnih jela...
 
Naše profesionalno i ljubazno osoblje pobrinuće se da Vi i Vaši gosti budete usluženi na najvišem nivou.
Kontakt tel: 064/8649-174 i 024/548-064
Objavljeno utorak, 24 maj 2016 08:51

Sektor smeštaja Studentskog centra "Subotica" izdao je obaveštenje o smeštaju studenata tokom leta 2016. godine sa uslovima i cenama.

Smeštaj u julu i avgustu

Studentski centar "Subotica"
Segedinski put 11
24000 Subotica
PIB: 100960690
Tekući račun: 840-116667-06

SCSU Mobilna aplikacija