Obaveštenje o lekarskom uverenju

Objavljeno sreda, 17 decembar 2014 11:48

Obaveštavaju se studenti koji nameravaju da izvade LEKARSKO UVERENJE da su dužni da sa sobom ponesu overenu zdravstvenu knjižicu.

Kompletno obaveštenje možete preuzeti ovde.

Konačna rang lista studenata prvog, drugog i trećeg stepena studija

Objavljeno subota, 15 novembar 2014 07:00

Objavljena je konačna rang lista studenata prvog, drugog i trećeg stepena studija koji su konkurisali za smeštaj u studenskim domovma Studentskog centra "Subotica".

Konačna rang lista za studente viših godina

Objavljeno ponedeljak, 10 novembar 2014 12:38

Objavljena je konačna rang lista studenata starijih godina prvog stepena studija.

Listu možete preuzeti ovde...

Obaveštenje o useljenju

Objavljeno četvrtak, 06 novembar 2014 11:58

Izdavanјe uputa za smeštaj počinјe dana 17.11.2014. godine i traje do dana 28.11.2014. godine u vremenskom periodu od 10-14 časova u tv sali studentskog doma "Bosa Milićević".

Useljenјe u studentske domove počinјe dana 17.11.2014. godine i traje do dana 28.11.2014. godine.

Ukoliko je neko iz opravdanih razloga sprečen da se useli do datog roka,obavezan je da se javi u službu smeštaja, radievidencije o istom.
U suprotnom, smatraće se da je student odustao od ostvarenog prava na smeštaj.

Preporučujemo studentima da telefonskim putem zakažu lekarski pregled i obave ga pre dana određenog za useljenje. Lekarski pregled se zakazuje u periodu od 7 do 13 časova. (telefon za zakazivanje lekarskog pregleda je 065/918-55-69). 


Obaveštenje o useljenju u studentske domove

 

Ugovor o jemstvu

Уговор о јемству

Pristanak za za obradu podataka

Пристанак за обраду података

 Pristanak za obradu podataka se overava svojeručnim potpisom.

Obaveštenje o rezervacijama

Objavljeno četvrtak, 06 novembar 2014 11:54

Obaveštavaju se studenti da će se rezervacija mesta u studentskim domovima vršiti u kancelarijama upravnika 12. i 13.11.2014. u periodu od 10:00 – 14:30 časova.

Preliminarna rang lista studenata drugog i trećeg stepena studija

Objavljeno četvrtak, 06 novembar 2014 11:47

Objavljena je preliminarna rang lista studenata drugog i trećeg stepena studija

Listu možete preuzeti ovde...

Preliminarna rang lista studenata viših godina

Objavljeno subota, 01 novembar 2014 08:00

Objavljena je preliminarna rang lista studenata viših godina prvog stepena studija koji su konkurisali za smeštaj u studenskim domovma Studentskog centra "Subotica".

Obaveštenje o useljenju

Objavljeno petak, 03 oktobar 2014 09:08

Obaveštavaju se studenti prve godine da se dana 04.10.2014. godine neće vršiti useljenje studenata u studentske domove. 

Useljenje se nastavlja dana 06.10.2014.

Hvala na razumevanju.
Studentski centar "Subotica"

Obaveštenje o iseljenju studenata kojima ugovor ističe 30.09.2014. godine

Objavljeno sreda, 24 septembar 2014 14:37

Obaveštavaju se studenti kojima ugovor ističe dana 30.09.2014. godine da su obavezni da se isele najkasnije do 12 časova navedenog datuma.

Studenti koji moraju da se isele su:

- studenti smešteni po ekonomskoj ceni,
- studenti produžene godine,
- masteri.

Ukoliko smeštajni kapacitet Studentskog centra "Subotica" ne bude popunjen u st. domu u mesecu oktobru mogu ostati studenti završne godine studija koji su redovno prvi put upisani na završnu godinu studija i to prema sledećem:

1.    četvrta godina Ekonomskog fakulteta,
2.    četvrta godina Građevinskog fakulteta,
3.    četvrta godina Učitelјskog fakulteta na mađarskom nastavnom jeziku,
4.    treća godina VTŠ,
5.    treća godina VSOVSU.

Ukoliko žele, navedeni studenti, mogu ostvariti smeštaj u oktobru po ekonomskoj ceni u iznosu od 6.000,00 dinara odnosno 5.000,00 dinara. U tom slučaju će se sa Ustanovom potpisati aneks ugovora o korišćenju usluge smeštaja. Ukoliko student bude na budžetu i u školskoj 2014/2015 godine ekonomska cena će se prebiti sa redovnom budžetskom cenom.

Sva potrebna obaveštenja možete dobiti kod upravnika st. doma.

rukovodilac sektora

Igor Mandić, dipl. pravnik

Konačna rang lista za brucoše

Objavljeno sreda, 24 septembar 2014 09:00

Objavljena je konačna rang lista za studente prve godine studija.

Pravo na smeštaj u studentske domove ostvaruju studenti koji se nalaze na ovoj listi.

Studentske kartice

Objavljeno sreda, 24 septembar 2014 08:40

Obaveštavaju se studenti da se prijem dokumentacije za izradu/produženje studentskih kartica vrši u domu "Bosa Milićević" svakog radnog dana od 10 do 14 časova. 

Potrebna dokumentacija:

1. Tačno i čitko popunjen i overen zahtev za smeštaj i ishranu (od strane fakulteta). Zahtev se može preuzeti na porti u studentskom domu "Bosa Milićević" i studentskom domu "Ivo Lola Ribar".

2. Fotokopija prve strane indeksa i strane na kojoj je overa poslednjeg semestra a na kojoj se jasno vidi status studenta (budžet / samofinansiranje)

3. Fotokopija lične karte prve dve strane / obe strane (štampa iz čip kartice)

4. Uplata na račun Studentskog centra 840-116667-06
• 2200 din za izdavanje nove kartice
• 1200 din za produženje kartice
• 1200 din za izdavanje duplikata (zamena)
Svrha uplate: Izdavanje nove kartice, produženje kartice ili izdavanje duplikata
Primalac: Studentski centar "Subotica", Segedinski put 11, 24000 Subotica
Poziv na broj: Broj studentske kartice

5. Indeks i lična karta na uvid

Napomena:
Studenti koji su konkurisali za smeštaj treba da podnesu dokumentaciju pod brojem 4 i 5 i to mogu da učine prilikom useljenja u studentski dom.

Odluka o prijemu studenata prve godine

Objavljeno sreda, 24 septembar 2014 08:35

Objavljena je odluka o prijemu studenata prve godine u studentske domove u školskoj 2014/2015 godini.

Obaveštenje o donošenju nove procedure smeštaja po ekonomskoj ceni

Objavljeno sreda, 24 septembar 2014 07:00

Obaveštavaju se studenti da je direktor ustanove doneo novu proceduru smeštaja u studentskim domovima po ekonomskoj ceni.

Preuzmite proceduru.

Služba smeštaja Studentskog centra "Subotica"

Obaveštenje o useljenju studenata prve godine - brucoša

Objavljeno utorak, 23 septembar 2014 09:19

Konačna rang lista studenata biće objavljena u zakonskom roku i to najkasnije do dana 25.09.2014. godine. Svi studenti koji se nađu na konačnoj rang listi su primljeni u st. domove Studentskog centra "Subotica" i biće smešteni u st. domove prema raspoloživim kapacitetima.

Preporučujemo studentima da telefonskim putem zakažu lekarski pregled i obave ga pre dana određenog za useljenje. Lekarski pregled se zakazuje u periodu od 7 do 13 časova. (telefon za zakazivanje lekarskog pregleda je objavljen u obaveštenju o useljenju). 

Još jednom napominjemo da student ne može biti useljen u st. dom ukoliko nema potpunu i formalno ispravnu dokumentaciju, te se studentima skreće pažnja da pažljivo pročitaju obaveštenje o useljenju.

Ukoliko još uvek postoje nejasnoće o traženim dokumentima u svako doba se možete obratiti sektoru smeštaja na mejl  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 Obaveštenje o useljenju u studentske domove.

Ugovor o jemstvu

Уговор о јемству

Pristanak za za obradu podataka

Пристанак за обраду података

Pristanak za obradu podataka se overava svojeručnim potpisom.

Dokumenta za prijavu studenata starijih godina i studenata drugog stepena studija - masteri)

Objavljeno utorak, 16 septembar 2014 10:50

Izdato je obaveštenje o potrebnoj dokumentaciji i načini konkurisanja za smeštaj u studentskim domovima, za studente starijih godina studija i za studente drugog stepena studija - masteri.

Rok za prijavu na konkurs, za studente starijih godina studija: 15.09.-31.10.2014. godine

Rok za prijavu studenata drugog stepena studija-masteri: 01.10.-05.11.2014. godine

Obaveštenje o konkursu
Обавештење о конкурсу

Оbrasci: 

Potvrda o predaji dokumentacije za konkurs za smeštaj
Потврда о предаји документације за конкурс за смештај
Elszállásolási pályázatra való jelentkezés


Prijava na konkurs - uverenje o statusu 
Пријава на конкурс - уверење о статусу
Elsőéves hallgatók jogállása
 

Uverenje o prihodima po članu domaćinstva
Уверење о приходима по члану домаћинства
Igazolás az egyháztatrásban élő tagak átlagos jővedelmérőlPored popunjenih i overenih obrazaca i potvrda neophodna su vam još i sledeća dokumenta:

Uverenje o prihodima po članu porodice, od 1. januara do 30. juna tekuće godine.

kopija indeksa - prva strana i strana na kojoj se vidi poslednji (tekući) overeni semestar

kopija lične karte - štampa iz elektronske lične karte


Primer uplatnice:

  

Preliminarna rang lista za brucoše

Objavljeno utorak, 16 septembar 2014 08:10

Objavljena je preliminarna rang lista za studente prve godine prvog stepena studija.

Preliminarna rang lista je lista na kojoj se nalaze imena svih studenata koji su konkurisali za smeštaj u studentskom domu. Na preliminarnoj listi se ne može videti da li je neko dobio ili ne smeštaj u domu, može se videti kako je koji student rangiran na osnovu postignutog broja bodova. Nakon isteka osmodnevnog roka za prigovore objavićemo Konačnu rang listu na kojoj će se videti koji studenti su ostvarlili pravo na smeštaj u studentskom domu.

Dokumenta za prijavu na konkurs - 1. godina (brucoši)

Objavljeno ponedeljak, 23 jun 2014 12:04

Izdato je obaveštenje o potrebnoj dokumentaciji i načinu konkurisanja za smeštaj u studentskim domovima, za studente prve godine - brucoše.

OBAVEŠTENJE - POTREBNA DOKUMENTACIJA

Rok za prijavu na konkurs je od 01.09 do 15.09.2014. godine.


Оbrasci:

Potvrda o predaji dokumentacije za konkurs za smeštaj
Потврда о предаји документације за конкурс за смештај
Elszállásolási pályázatra való jelentkezés


Prijava na konkurs - uverenje o statusu 
Пријава на конкурс - уверење о статусу
Elsőéves hallgatók jogállása

Uverenje o prihodima po članu domaćinstva
Уверење о приходима по члану домаћинства
Igazolás az egyháztatrásban élő tagak átlagos jővedelméről

Primer uplatnice:

Pored popunjenih i overenih obrazaca i potvrda neophodna su vam još i sledeća dokumenta:

  • Overene kopije svedočanstava za sve razrede srednje škole. Kopije moraju biti overene u nadležnom sudu ili u nadležnoj opštini.
  • Uverenje o prihodima po članu porodice, od 1. januara do 30. juna tekuće godine.
  • kopija indeksa (prva strana i strana na kojoj se vidi poslednji overeni semestar)
  • kopija lične karte (štampa iz elektronske lične karte) 
  • uplatnica na iznos od 1.200,00 dinara - primerak ispunjene uplatnice u prilogu

Prijave se primaju u Studenstkom domu "Bosa Milićević", koji se nalazi u neposrednoj blizini Ekonomskog fakulteta, svakog radnog dana od 9:00 do 13:00 časova.

Svu potrebnu dokumentaciju možete preuzeti lično i u st. domovima "Bosa Milićević" (st. dom kod Ekonomskog fakulteta) i "Ivo Lola Ribar" (st. dom kod Građevinskog fakulteta)

 

Obaveštenje o konkursu za prijem studenata visokoškolskih ustanova u ustanove za smeštaj i ishranu za školsku 2014/2015. godinu

Objavljeno sreda, 18 jun 2014 13:07

Ministarstvo prosvete,nauke i tehnološkog razvoja RS je raspisalo Konkurs za prijem studenata visokoškolskih ustanova u RS u ustanove za smeštaj i ishranu studenata za školsku 2014/2015 godinu.

Tekst konkursa možete preuzeti ovde.

Smeštaj studenata tokom leta 2014. godine

Objavljeno petak, 23 maj 2014 14:52

Sektor smeštaja Studentskog centra "Subotica" izdao je obaveštenje o smeštaju studenata tokom leta 2014. godine sa uslovima i cenama.

Studenti leto 2014.

Poseta Studentskom centru „Nikola Tesla“ Banja Luka

Objavljeno petak, 09 maj 2014 13:39

Upriličena je poseta JU Studentski centar „Nikola Tesla" u Banja Luci krajem meseca aprila, SC „Subotica" je predstavljao stručni saradnik za studentski standard Čedomir Baroš.

Domaćin i direktor Zoran Babić je upoznao gosta sa radom JU SC „Nikola Tesla", posećeni su objekti, radovi na novom IV bloku budućeg studentskog doma, upoznavanje sa zaposlenima i dr.

U razgovoru su razmenjena iskustva, sagledavani problemi, načini i mogućnosti poboljšanja usluga u studentskom standardu. Dogovorena je dalja saradnja ova dva Studentska centra kao i zajednički nastupi u projektima i prema drugim studentskim ustanovama kako u Republici Srbiji, Republici Srpskoj, BiH tako i u EU.

Gospodin Zoran Babić, direktor JU SC „Nikola Tesla" je pozvan u uzvratnu posetu SC „Subotica" i tom prilikom će biti konkretizovani budući zajednički nastupi i aktivnosti.