Pomoć za Sandru Svorcan

Objavljeno utorak, 04 februar 2014 11:49

Poštovani/ne,

kutije za dobrovoljni prilog, za pomoć našoj sugrađanki, Sandri Svorcan, su postavljene u studentskim domovima: "Bosa Milićević" i "Ivo Lola Ribar".
Kutije će biti u domovima do 20.02.2014. godine.

Unapred zahvalna,
Kancelarija za mlade grada Subotica.

Politika kvaliteta i bezbednosti proizvoda

Objavljeno petak, 29 novembar 2013 12:56

Politika kvaliteta i bezbednosti proizvoda

Odluka o prijemu studenata u studentske domove u školskoj 2013/2014. godini

Objavljeno ponedeljak, 18 novembar 2013 10:10

Objavljena je odluka o prijemu studenata u studentske domove u školskoj 2013/2014. godini.

Konačna rang lista za studente prve godine studija, viših godina i drugog stepena studija

Objavljeno subota, 16 novembar 2013 07:00

Objavljena je konačna rang lista za studente prve godine studija, viših godina i drugog stepena studija.

Pravo na smeštaj u studentske domove ostvaruju studenti koji se nalaze na ovoj listi.

Studentske kartice

Objavljeno petak, 15 novembar 2013 13:09

Obaveštavaju se studenti da će se prijem dokumentacije za izradu/produženje studentskih kartica vršiti u domu "Bosa Milićević" utorkom i četvrtkom od 10 do 13 časova.

Potrebna dokumentacija:

1. Tačno i čitko popunjen i overen zahtev za smeštaj i ishranu (od strane fakulteta). Zahtev se može preuzeti na porti u studentskom domu "Bosa Milićević" i studentskom domu "Ivo Lola Ribar".

2. Fotokopija prve strane indeksa i strane na kojoj je overa poslednjeg semestra a na kojoj se jasno vidi status studenta (budžet / samofinansiranje)

3. Fotokopija lične karte prve dve strane / obe strane (štampa iz čip kartice)

4. Uplata na račun Studentskog centra 840-116667-06
• 2200 din za izdavanje nove kartice
• 1000 din za produženje kartice
• 1000 din za izdavanje duplikata (zamena)
Svrha uplate: Izdavanje nove kartice, produženje kartice ili izdavanje duplikata
Primalac: Studentski centar "Subotica", Segedinski put 11, 24000 Subotica
Poziv na broj: Broj studentske kartice

5. Indeks i lična karta na uvid

Napomena:
Studenti koji su konkurisali za smeštaj treba da podnesu dokumentaciju pod brojem 4 i 5.

Obaveštenje o useljenju studenata za školsku 2013/2014

Objavljeno utorak, 12 novembar 2013 14:48

Objavljeno je obaveštenje o useljenju studenata za školsku 2013/2014. godinu.

Ugovor o jemstvu

Уговор о јемству

Pristanak za za obradu podataka

Пристанак за обраду података

Pristanak za obradu podataka se overava svojeručnim potpisom.


Obaveštavaju se studenti koji su trebali da dođu na useljenje u subotu 16.11.2013. da se iz tehničkih razloga njihovo useljenje odlaže za ponedeljak 18.11.2013. godine.

Obaveštenje studentima koji su podneli molbe za smeštaj po ekonomskoj ceni

Objavljeno četvrtak, 07 novembar 2013 15:01

Obaveštavaju se studenti koji su podneli molbe za smeštaj u st. domovima po ekonomskoj ceni da će biti obavešteni u slučaju da se smeštajni kapaciteti studentskih domova ne popune sa studentima čije studiranje se finansira sredstvima budžeta RS.

Raspodela studenata se završava najkasnije do kraja novembra 2013. godine, te istekom tog roka, još jednom napominjemo, svi koji su podneli molbe biće obavešteni o tome da li im je ili ne usvojena molba za smeštaj po ekonomskoj ceni.

Rukovodilac sektora smeštaja

Igor Mandić

Zakazivanje lekarskog pregleda

Objavljeno ponedeljak, 07 oktobar 2013 11:53

Obaveštavaju se studenti da lekarski pregled mogu zakazati na broj 

065/918-55-69

Navedeni telefon služi samo radi zakazivanja pregleda i u druge svrhe se ne može koristiti.

Povećanje cene lekarskog pregleda

Objavljeno petak, 27 septembar 2013 13:49

Obaveštavaju se studenti da je od dana 27.09.2013. godine došlo do povećanja cene lekarskog pregleda.

Nova cena lekarskog pregleda iznosi 1800 dinara.

Obaveštenje o useljenju studenata prve godine

Objavljeno petak, 27 septembar 2013 09:43

Obaveštavaju se studenti prve godine - brucoši, koji se nalaze na konačnoj rang listi da će predaju dokumentacije i preuzimanje uputa vršiti u studentskom domu Ivo Lola Ribar, (st. dom kod Građevinskog fakulteta), u periodu od 10-13 časova, od 01.10.-10.10.2013. godine.

Odluka o prijemu studenata prve godine

Objavljeno petak, 27 septembar 2013 08:35

Objavljena je odluka o prijemu studenata prve godine u studentske domove u školskoj 2013/2014 godini.

Konačna rang lista za brucoše

Objavljeno četvrtak, 26 septembar 2013 13:45

Objavljena je konačna rang lista za studente prve godine studija.

Pravo na smeštaj u studentske domove ostvaruju studenti koji se nalaze na ovoj listi.

Izdavanje studentskih kartica

Objavljeno ponedeljak, 23 septembar 2013 10:20

Izdato je obaveštenje o izdavanju studentskih kartica.

Formular za izdavanje studentske kartice - ishranu.

Obaveštenje o useljenju u studentske domove

Objavljeno ponedeljak, 23 septembar 2013 08:50

Preuzimanje uputa za useljenje u studentske domove obavljaće se prema sledećem rasporedu:

- 01.10. - studenti koji se nalaze na rang listi od 1. - 60. mesta,
- 02.10. - studenti koji se nalaze na rang listi od 61. - 120. mesta,
- 03.10. - studenti koji se nalaze na rang listi od 121. - 180. mesta,
- 04.10. - studenti koji se nalaze na rang listi od 181. - 219. mesta.

Studenti sa nepotpunom dokumentacijom neophodnom za useljenje ne mogu biti useljeni u studentski dom.

Sektor smeštaja

Obaveštenje o useljenju studenata prve godine - brucoša

Objavljeno petak, 20 septembar 2013 12:19

Obaveštenje o useljenju u studentske domove.

Ugovor o jemstvu

Уговор о јемству

Pristanak za za obradu podataka

Пристанак за обраду података

Pristanak za obradu podataka se overava svojeručnim potpisom.

Preliminarna rang lista za brucoše

Objavljeno sreda, 18 septembar 2013 14:10

Objavljena je preliminarna rang lista za studente prve godine.

Preliminarna rang lista je lista na kojoj se nalaze imena svih studenata koji su konkurisali za smeštaj u studentskom domu. Na preliminarnoj listi se ne može videti da li je neko dobio ili ne smeštaj u domu, može se videti kako je koji student rangiran na osnovu postignutog broja bodova. Nakon isteka osmodnevnog roka za prigovore objavićemo Konačnu rang listu na kojoj će se videti koji studenti su ostvarlili pravo na smeštaj u studentskom domu.

Obaveštenje o objavljivanju preliminarne rang liste studenata prve godine

Objavljeno ponedeljak, 16 septembar 2013 13:47

Preliminarna rang lista studenata prve godine biće objavljena u zakonskom roku najkasnije do četvrtka 19.09.2013.


Sektor smeštaja Studentskog centra "Subotica".

Obaveštenje o lekarskom uverenju

Objavljeno ponedeljak, 16 septembar 2013 10:29

 

Lekarsko uverenje se obavezno prilaže prilikom useljenja u st. domove. Lekarsko uverenje se dobija isključivo u st. ambulanti koja se nalazi u okviru st. doma Bosa Milićević.

STUDENTI MOGU ZAKAZATI TERMIN ZA PREGLED NA TEL. 024/546-637, LOKAL 20.

Obaveštenje o prijemu u studentske domove

Objavljeno ponedeljak, 16 septembar 2013 10:21

Svi studenti koji se nalaze na Preliminarnoj rang listi primljeni su u studentske domove Studentskog centra "Subotica" do okončanja konačne raspodele mesta.

Procedura smeštaja studenata po ekonomskoj ceni u studentske domove SC Subotica

Objavljeno petak, 13 septembar 2013 12:48

Izdato je obaveštenje o proceduri smeštaja studenata po ekonomskoj ceni u studentske domove SC Subotica

Preuzmite proceduru.

Obaveštavamo studente da će nakon useljenja studenata koji imaju status budžeta biti obavešteni da li ima mesta za smeštaj studenata po ekonomskoj ceni.


Služba smeštaja Studentskog centra "Subotica"

Dokumenta za prijavu studenata starijih godina i studenata drugog stepena studija - masteri)

Objavljeno sreda, 11 septembar 2013 10:50

Izdato je obaveštenje o potrebnoj dokumentaciji i načini konkurisanja za smeštaj u studentskim domovima, za studente starijih godina studija i za studente drugog stepena studija - masteri.

Rok za prijavu na konkurs, za studente starijih godina studija: 15.09.-31.10.2013. godine

Rok za prijavu studenata drugog stepena studija-masteri: 01.10.-05.11.2013. godine

Obaveštenje o konkursu
Обавештење о конкурсу

Оbrasci:

Potvrda o predaji dokumentacije za konkurs za smeštaj
Потврда о предаји документације за конкурс за смештај
Elszállásolási pályázatra való jelentkezés

Prijava na konkurs - uverenje o statusu 
Пријава на конкурс - уверење о статусу
Elsőéves hallgatók jogállása

Uverenje o prihodima po članu domaćinstva
Уверење о приходима по члану домаћинства
Igazolás az egyháztatrásban élő tagak átlagos jővedelméről

Pored popunjenih i overenih obrazaca i potvrda neophodna su vam još i sledeća dokumenta:

Uverenje o prihodima po članu porodice, od 1. januara do 30. juna tekuće godine.

kopija indeksa - prva strana i strana na kojoj se vidi poslednji (tekući) overeni semestar

kopija lične karte - štampa iz elektronske lične karte

Primer uplatnice: