Objavljeno utorak, 24 maj 2016 08:51

Sektor smeštaja Studentskog centra "Subotica" izdao je obaveštenje o smeštaju studenata tokom leta 2016. godine sa uslovima i cenama.

Smešta u julu i avgustu

Objavljeno sreda, 04 maj 2016 07:00

Jelovnik za period od 23.05. do 05.06.2016.

Jelovnik za period od 25.04. do 08.05.2016.


Jelovnik se formira na 15 dana.

Objavljeno sreda, 27 april 2016 08:24

Restorani 1 i 2 dana 29.04., 01.05. i 02.05.2016. godine neće raditi.

Restorani 1 i 2 dana 30.04.2016. godine će raditi od 8 do 12 časova i deliće suvi obrok.

Restoran 1 dana 03.05.2016. godine radiće od 8 do 12 časova i deliti suvi obrok, dok Restoran 2 istog dana neće raditi.

Restorani 1 i 2 dana 04.05.2016. godine nastavlјaju sa radom po standardnom radnom vremenu.

Prijatne praznike želi vam sektor ishrane.

 

Rukovodilac sektora ishrane

          Timar Silvia

 

Objavljeno sreda, 25 novembar 2015 12:39

Od dana 30.11.2015. godine izdavanje i produženje studentskih kartica će se vršiti utorkom i četvrtkom od 10 do 13 časova.

Objavljeno nedelja, 15 novembar 2015 09:00

Objavljena je jedinstvena konačna rang lista svih stepena studija.

Odluka o konačnoj rang listi studenata svih stepena studija.

 

Svi studenti koji se nalaze na rang listi će biti useljeni u studentske domove.

Deljenje uputa počinje 16.11.2015. godine.

Objavljeno petak, 13 novembar 2015 11:15

Objavljena je konačna rang lista za studente drugog i trećeg stepena studija.

Odluka o konačnoj rang listi studenata drugog i trećeg stepena studija.

 

Svi studenti koji se nalaze na rang listi će biti useljeni u studentske domove.

Deljenje uputa počinje 16.11.2015. godine.

Objavljeno utorak, 10 novembar 2015 11:15

Objavljena je konačna rang lista za studente starijih godina prvog stepena studija.

Odluka o konačnoj rang listi studenata starijih godina.

 

Svi studenti koji se nalaze na rang listi će biti useljeni u studentske domove.

Deljenje uputa počinje 16.11.2015. godine.

Objavljeno četvrtak, 05 novembar 2015 14:00

Objavljena je preliminarna rang lista studenata drugog i trećeg stepena studija

Listu možete preuzeti ovde...

Objavljeno ponedeljak, 02 novembar 2015 09:00

Objavljena je preliminarna rang lista za studente viših godina prvog stepena studija.

Rang listu možete preuzeti ovde.

Objavljeno četvrtak, 24 septembar 2015 09:16

Objavljena je konačna rang lista za studente prve godine studija.

Odluka o konačnoj rang listi studenata prve godine.

Studenti koji se nalaze ispod CRTE dobijaju privremeni ugovor za smeštaj u studentskim domovima koji traje do 15.11.2015. godine. Nakon izlaska konačne rang liste studenata svih godina studija, utvrdiće se raspoloživost kapaciteta na osnovu kojih će se znati koji broj studenata će dobiti ugovor o stalnom smeštaju. Postoji verovatnoća da će svi studenti biti smešteni u domove.

Objavljeno sreda, 16 septembar 2015 08:10

Objavljena je preliminarna rang lista za studente prve godine prvog stepena studija.

Studenti koji se nalaze ispod CRTE dobijaju privremeni ugovor za smeštaj u studentskim domovima koji traje do 15.11.2015. godine. Nakon izlaska konačne rang liste studenata svih godina studija, utvrdiće se raspoloživost kapaciteta na osnovu kojih će se znati koji broj studenata će dobiti ugovor o stalnom smeštaju. Postoji verovatnoća da će svi studenti biti smešteni u domove.

Objavljeno utorak, 15 septembar 2015 11:00

Obaveštavaju se studenti koji nameravaju da izvade LEKARSKO UVERENJE da su dužni da sa sobom ponesu overenu zdravstvenu knjižicu.

Studenti koji nisu državljani Republike Srbije moraju posedovati potvrdu o zdravstvenom osiguranju u Republici Srbiji, koju izdaje Republički Fond zdravstvenog osiguranja u Subotici, na osnovu potvrde zdravstvenog fonda mesta njihovog stalnog prebivališta.

Troškovi lekarskog pregleda se uplaćuju isključivo Domu zdravlja Subotica na žiro račun 840-766667-94 poziv na broj 1800.

Uverenje se izdaje isključivo u studentskoj ambulanti koja se nalazi u Studentskom domu "Bosa Milićević".

 

Prilikom useljenja student OBAVEZNO mora da poseduje važeće LEKARSKO UVERENJE, što znači da se lekarski pregled obavlja nakon objavljivanja konačne rang liste a pre useljenja.

 


Primer uplatnice

 

 

 

Objavljeno ponedeljak, 14 septembar 2015 10:50

Izdato je obaveštenje o potrebnoj dokumentaciji i načini konkurisanja za smeštaj u studentskim domovima, za studente starijih godina studija i za studente drugog stepena studija - masteri.

Rok za prijavu na konkurs, za studente starijih godina studija: 15.09.-31.10.2015. godine

Rok za prijavu studenata drugog stepena studija-masteri: 01.10.-05.11.2015. godine

 

Obaveštenje o konkursu
Обавештење о конкурсу

Оbrasci: 

Potvrda o predaji dokumentacije za konkurs za smeštaj
Потврда о предаји документације за конкурс за смештај
Elszállásolási pályázatra való jelentkezés


Prijava na konkurs - uverenje o statusu 
Пријава на конкурс - уверење о статусу
Elsőéves hallgatók jogállása
 

Uverenje o prihodima po članu domaćinstva
Уверење о приходима по члану домаћинства
Igazolás az egyháztatrásban élő tagak átlagos jővedelméről


Napomena:

Studenti koji prelaze sa drugih fakulteta dostavljaju potvrdu o prehodnom studiranju (godina upisa, godina studija sa koje prelazi na drugi faklultet, broj godina studiranja i broj ESPB bodova).


Primer uplatnice:

  
Objavljeno petak, 04 septembar 2015 10:53

Predaja dokumentacije za izradu studentskih kartica počinje 30.09. od 10,00 do 14,00 časova.

Studenti koji su konkurisali za smeštaj i nalaze se na konačnoj rang listi, izradu kartica vrše neposredno pre potpisivanja ugovora i useljenja u studentski dom.

Kompletno obaveštenje možete preuzeti ovde.