Štampa

Pravo studenata na korišćenјe ishrane po budžetskoj ceni

Pravo na ishranu po regresiranoj ceni ostvaruju studenti visokoškolskih ustanova čiji je osnivač  Republika Srbija, koji su upisani prvi put u tekućoj školskoj godini na studije prvog, drugog ili trećeg stepena, čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije i koji imaju državlјanstvo Republike Srbije.

Pravo iz stava 1. ove tačke ostvaruju i studenti koji imaju državlјanstvo države u regionu, kao i studenti strani državlјani u skladu sa međunarodnim ugovorom i reciprocitetom. Studenti koji ponove godinu gube pravo na ishranu po regresiraanoj ceni za tu godinu.

Pravo na ishranu od tri obroka dnevno imaju studenti koji ispunjavaju uslove iz tačke 1. stav 1. i čije prebivalište nije u mestu studiranja.

Pravo na ishranu od jednog obroka dnevno (doručak, ručak ili večera – po izboru korisnika) imaju studenti koji ispunjavaju uslove iz tačke 1. stav 1. i čije je prebivalište u mestu studiranja.

Visina učešća korisnika prava u troškovima ishrane propisuje Ministar prosvete.

Pravo studenata na korišćenјe ishrane po ekonomskoj ceni

Pravo na ishranu mogu ostvariti i studenti visokoškolskih ustanova čiji osnivač nije Republika Srbija, kao i studenti koji sami finansiraju svoje studije.

Ovo pravo ostvaruje se po ekonomskoj ceni koju utvrđuje Upravni odbor Studentskog centra „Subotica".

 

 

Студентски центар "Суботица"
Сегедински пут 11
24000 Суботица
ПИБ: 100960690
Текући рачун
840-31393845-64
Позив на број:
65-02328-04-01-742317-00
За студентске погодности и осигурање брине се