Objavljeno utorak, 17 avgust 2021 07:00

ОБАВЕШТЕЊЕ 

Нове цене смештаја

На основу решења Министарства просвете, науке и технолошког развоја од 05.04.2021. године, утврђује се I категорија смештаја за оба дома Студентског центра Суботица.
 
У складу са наведеним решењем и решењем о утврђивању цена за смештај студената, од нове школске године важиће нове цене:
 
- За студенте који се финансирају из буџета Р. Србије - 1.860,00 дин.
- За самофинасирајуће студенте - 8.000,00 дин.
 
Наведене цене ће почети да се примењују од школске 2021/2022. год.
За бруцоше и самофинансирајуће студенте од 01.10.2021. год.
За студенте старијих година студија од 01.11.2021. год. односно по истеку важећих уговора.
Такође, на све анексе за боравак у октобру 2021. год. ће се примењивати нове цене (односи се на све студенте којима уговор истиче 30.09.2021. год.).

 

Руководилац ПУУЗ смештај
Mирослав Ђокић
Objavljeno petak, 02 jul 2021 07:00

Обавештење о потребној документацији и начину конкурисања за смештај у студентским домовима,

за студенте прве године - бруцоше

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ - ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (БРУЦОШИ)

Рок за пријаву на конкурс је од 01.09 до 15.09.2021. године.


Обрасци:

Potvrda o predaji dokumentacije za konkurs za smeštaj
Потврда о предаји документације за конкурс за смештај
Elszállásolási pályázatra való jelentkezés


Prijava na konkurs - uverenje o statusu 
Пријава на конкурс - уверење о статусу
Elsőéves hallgatók jogállása

Prijava na konkurs - dodatni podaci
Пријава на конкурс - додатни подаци
További adatok

Uverenje o prihodima po članu domaćinstva
Уверење о приходима по члану домаћинства
Igazolás az egyháztatrásban élő tagak átlagos jővedelméről

Primer uplatnice:

Поред попуњених и оверених образаца и потврда неопходна су вам још и следећа документа:

  • Оверене копије сведочанстава за све разреде средње школе. Копије морају бити оверене код нотара, у надлежном суду или надлежној општини. (Пре предаје оригинала за упис на факултет - вишу школу оверити фотокопије)
  • Уверење о приходима по члану породице, од 1. јануара до 30. јуна текуће године.
  • уплатница на износ од 1.200,00 динара - примерак испуњене уплатнице у прилогу

Пријаве се примају у Студенстком дому "Боса Милићевић", који се налази у непосредној близини Економског факултета, сваког радног дана од 10:00 до 13:00 часова.

Сву потребну документацију можете преузети лично у ст. домовима "Боса Милићевић" (ст. дом код Економског факултета) и "Иво Лола Рибар" (ст. дом код Грађевинског факултета) или на сајту
www.scsu.org.rs