Štampa El. pošta

Zaštita podataka o ličnosti

 

Prava fizičkog lica iz Zakona o zaštiti podataka o ličnosti su:

 1. Pravo na pristup: svako fizičko lice ima pravo da od rukovaoca zahteva informaciju da li obrađuje podatke o njemu, koje i u koju svrhu, pristup tim podacima, predviđeni rok čuvanja, kopiju tih podataka ali i informaciju o svim ostalim pitanjima iz člana 26. Zakona. Pravo na pristup može biti ograničeno, u celini ili delimično, u meri i trajanju koje je neophodno i srazmerno u demokratskom društvu iz razloga koji su predviđeni članom 28.
 2. Pravo na ispravku i dopunu: lice na koje se podaci odnose ima pravo da zahteva ispravku njegovih netačnih podataka o ličnosti bez nepotrebnog odlaganja. Ukoliko su podaci nepotpuni, lice ima pravo da svoje podatke dopuni kroz davanje dodatne izjave na osnovu člana 29. Zakona.
 3. Pravo na brisanje: svako lice na koje se podaci odnose ima pravo da se njegovi podaci o ličnosti izbrišu od strane rukovaoca kada više nisu neophodni za ostvarivanje svrhe zbog koje su prikupljeni ili na drugi način obrađivani, ako je lice opozvalo pristanak na osnovu koga se obrada vršila ili je podnelo prigovor na obradu, ako su podaci nezakonito obrađivani, ako brisanje predstavlja izvršenje zakonske obaveze rukovaoca ili ako su podaci o ličnosti prethodno prikupljeni u vezi sa korišćenjem usluga informacionog društva iz člana 16. stav 1 Zakona. Zahtev za brisanje se podnosi rukovaocu.
 4. Pravo na ograničenje obrade: lice na koje se podaci odnose ima pravo da od rukovaoca zahteva da se obrada njegovih podataka o ličnosti ograniči u slučajevima koji su predviđeni članom 31. Zakona.
 5. Pravo na prenosivost podataka: ukoliko su zajedno ispunjeni uslovi iz člana 36. Zakona, lice na koje se podaci odnose ima pravo da prethodno dostavnjene podatke primi u strukturisanom obliku od rukovaoca kao i da ih, bez njegovog ometanja, prenese drugom rukovaocu.
 6. Pravo na prekid obrade (prigovor): lice na koje se podaci odnose ima pravo da od rukovaoca ,u vidu prigovora na obradu, zahteva prekid obrade koja se vrši u skladu sa čl. 12. st.1. tač. 6. Zakona, uključujući i profilisanje koje se zasniva na tim odredbama. Ukoliko rukovalac nije predočio da postoje zakonski razlozi za obradu koji pretežu nad interesima, pravima ili slobodama lica na koje se podaci odnose ili su u vezi sa podnošenjem, ostvarivanjem ili odbranom pravnog zahteva, biće dužan da prekine za obradom podataka o licu koje je podnelo prigovor.
 7. Pravo protiv odlučivanja isključivo na osnovu automatizovane obrade: na lice, čiji se lični podaci obrađuju, neće se primenjivati odluka doneta isključivo na osnovu automatizovane obrade, uključujući i profilisane, ukoliko ta odluka značajno utiče na njegov položaj ili proizvodi pravne posledice po lice. Izuzeci od ovog pravila su predviđeni čl. 38. st. 2, tač.1, 2. i 3. Zakona.

 

Zahtev za pristup, ispravku i dopunu, brisanje, ograničenje obrade, prenosivost podataka, prekid obrade kao i neprimenjivanje odluke donesene na osnovu automatizovane obrade. lice čiji se podaci obrađuju podnosi rukovaocu. Ukoliko rukovalac, u skladu sa čl. 21. st. 3. Zakona, opravdano posumnja u identitet lica koje je podnelo zahtev, može od lica zahtevati dostavljanje dodatnih informacija neophodnih za potvrdu identiteta, u skladu sa čl. 5. st.1. tač.3. Zakona.

 

Rukovalac je dužan da dostavi kopiju podataka koje obrađuje licu na koje se podaci odnose na njegov zahtev. Ako je zahtev za kopiju dostavljen elektronskim putem, informacije se dostavljaju u uobičajeno korišćenom elektronskom obliku, osim ako je lice na koje se podaci odnose zahtevalo drugačije dostavljanje. Ukoliko lice na koje se podaci odnose zahteva izradu dodatnih kopija, rukovalac može da zahteva naknadu nužnih troškova za iste.

Ako rukovalac ne postupi po zahtevu lica na koje se podaci odnose dužan je da o razlozima za nepostupanje obavesti to lice bez odlaganja, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahteva, kao i o pravu na podnošenje pritužbe Povereniku, odnosno tužbe sudu.

 

Zakon o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, broj 87/18) stupio je na snagu 21.11.2018. godine, a primenjuje se po isteku devet meseci od dana stupanja zakona na snagu odnosno od 21.8.2019. godine osim odredbe člana 98. ovog zakona koja se primenjuje od dana njegovog stupanja na snagu.

 

Ovlašćeno lice zaduženo za zaštitu podataka o ličnosti u Ustanovi studentskog standarda Studentski centar „Subotica“ je Emil Dulić, pravno – kadrovski analitičar, kancelarija na prizemlju u zgradi Studentskog doma „Bosa Milićević“, Subotica, ul. Marije Vojnić Tošinice br. 11, adresa elektronske pošte: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. , kontakt telefon: 024/650-523.

 

 1. rešenje o imenovanju lica zaduženog za zaštitu podataka o ličnosti
 2. zahtev za ostvarivanje prava u vezi sa obradom podataka o ličnosti
 3. zahtev za ostvarivanje prava povodom izvršenog uvida
 4. obrazac

 

 

 
 

 

За студентске погодности и осигурање брине се