Štampa El. pošta

INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA

Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja uređuju se prava na pristup informacijama od javnog značaja kojima raspolažu organi javne vlasti, radi ostvarenja i zaštite interesa javnosti da zna i ostvarenja slobodnog demokratskog poretka i otvorenog društva.

Radi ostvarivanja prava na pristup informacijama od javnog značaja kojima raspolažu organi javne vlasti, ovim zakonom ustanovlјen je institut Poverenika za informacije od javnog značaja, kao samostalanog državnog organa, koji je nezavisan u vršenju svoje nadležnosti.

Organ vlasti dužan je da u roku od 15 dana od dana prijema zahteva, tražioca obavesti o posedovanju informacije, stavi mu na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, odnosno izda kopiju tog dokumenta. Ako organ vlasti na zahtev ne odgovori u roku, tražilac može uložiti žalbu Povereniku, osim u slučajevima utvrđenim ovim zakonom.

Odgovorno lice u organu vlasti u skladu sa ovom Zakonom određuje jedno ili više službenih lica za postupanje po zahtevu za slobodan pristup informacijama od javnog značaja. Imenovana lica ispred Ustanove studentskog standarda Studentski centar „Subotica“ su:

 

1. Emil, rukovodilac opštih i pravnih poslova;
2. Bosiljka Krasić, službenica za javne nabavke;
3. Nikolina Ivošević, službenica za javne nabavke.
 

Zahtev za pristup informacijama od javnog značaja može se podneti elektronskom poštom na adresu Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. , predajom u sekretarijat Ustanove na adresi: Subotica, ul. Marije Vojnić Tošinice br. 7 ili putem pošte na istu adresu.

Obaveze imenovanih lica su da primaju zahteve, obaveštavaju tražioca o posedovanju informacija i obezbeđuju uvid u dokument koji sadrži traženu informaciju, odnosno dostavlјaju informaciju na odgovarajući način, odbijaju zahtev rešenjem, preduzimaju mere za unapređenje prakse postupanja sa nosačima informacija, prakse održavanja nosača informacija, kao i prakse njihovog čuvanja i obezbeđenja.

 
Šema
 

 

 

 
 

 

За студентске погодности и осигурање брине се