Štampa El. pošta


Pravilnik o unutrašnjem uzbunjivanju

Pravilnik o unutrašnjem uzbunjivanju


Interni akti

Izmene i dopune pravilnika o postupcima javne nabavke unutar ustanove studentskog standarda Studentski centar "Subotica" 08.10.2015.

Izmene i dopune pravilnika o postupcima javne nabavke unutar ustanove studentskog standarda Studentski centar "Subotica" 03.02.2016.

Izmene i dopune pravilnika o postupcima javne nabavke unutar ustanove studentskog standarda Studentski centar "Subotica" 05.04.2018.


ZAKONI

Zakon o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS“, broj 18/10 i 55/13)

KOLEKTIVNI UGOVORI

Poseban kolektivni ugovor za zaposlene u ustanovama studentskog standarda

STRATEGIJA

Strategija razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020. godine („Službeni glasnik RS“, broj 107/12)

PODZAKONSKI AKTI

mreža ustanova

Odluka o mreži ustanova studentskog standarda („Službeni glasnik RS“, br. 7/93, 19/93, 6/99, 50/02, 97/05 i 90/11);

smeštaj i ishrana

Pravilnik o smeštaju i ishrani učenika i studenata („Službeni glasnik RS“ br.36/10 i 55/12);

krediti i stipendije

Pravilnik o učeničkim i studentskim kreditima i stipendijama(„Službeni glasnik RS“, br. 46/10, 47/11, 56/12 i 75/13);

Pravilnik o stipendijama za izuzetno nadarene učenike i studente(„Službeni glasnik RS“, br.75/13);

odmor i oporavak

Pravilnik o odmoru i oporavku studenata(„Službeni glasnik RS“, broj 63/11);

evidencija

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije i izdavanju učeničke i studentske kartice u domu učenika i studentskom centru („Službeni glasnik RS“, broj 29/11, izmena 27. 09.2013.);

prostor i oprema (normativi)

Pravilnik o bližim uslovima za osnivanje, početak rada i obavljanje delatnosti u pogledu pogledu prostora i opreme za domove učenika i studentske centre („Službeni glasnik RS“, broj 90/11);

standardi ishrane

Pravilnik o standardima kvaliteta ishrane učenika i studenata („Službeni glasnik RS“, broj 67/11);

kategorizacija objekata

Pravilnik o standardima za kategorizaciju objekata učeničkog i studentskog standarda („Službeni glasnik RS“, broj 1/12);

dodela dotacija studentskim udruženjima

Pravilnik o bližim merilima i dopunskim kriterijumima za izbor programa studentskih udruženja za dodelu dotacija iz budžeta Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, broj 18/12);

cena usluga

Pravilnik o kriterijumima i merilima za utvrđivanje cene usluga u ustanovama učeničkog i studentskog standarda („Službeni glasnik RS“, broj 7/95);

NAPOMENA - ne može se primeniti u potpunosti i donosi se rešenje o finansiranju

inspekcijski i stručno-pedagoški nadzor

Pravilnik o stručno-pedagoškom nadzoru („Službeni glasnik RS“, broj 34/12);

Pravilnik o obrascu legitimacije prosvetnog inspektora i prosvetnog savetnika („Službeni glasnik RS“, broj 70/11) – samo za prosvetnog savetnika

Pravilnik o obrascu legitimacije inspektora („Službeni glasnik RS“, broj 90/13);

Pravilnik o Protokolu postupanja u ustanovi u odgovoru na nasiLje, zlostavljanje i zanemarivanje („Službeni glasnik RS“, broj 30/10).

Katalozi radnih mesta

Smernice za izradu kataloga radnih mesta i zvanja u javnom sektoru

Katalog radnih mesta u oblasti prosvete - drugi nacrt

Katalog generičkih radnih mesta u javnom sektoru - drugi nacrt