STUDENTSKE KARTICE

Predaja dokumentacije počinje 01.10.
od 10,00 do 14,00 časova

Potrebna dokumentacija:

  1. Tačno i čitko popunjen i overen (od strane fakulteta), obrazac prijave na konkurs za smeštaj i ishranu. Zahtev se može preuzeti u  studentskim domovima “Bosa Milićević” i “Ivo Lola Ribar” i na internet stranici www.scsu.org.rs.
  2. Uplata na račun Studentskog centra 840-116667-06
    • 2200 din za izdavanje nove kartice
    • 1200 din za produženje kartice
    • 1500 din za izdavanje duplikata (zamena)

Svrha uplate: Izdavanje nove kartice, produženje kartice ili izdavanje duplikata

Primalac: Studentski centar “Subotica”, Segedinski put 11, 24000 Subotica

Poziv na broj:
(Brucoši) Broj indeksa

(Starije godine) Broj kartice

  1. Indeks i lična karta na uvid
Napomena:

 Studenti koji su konkurisali za smeštaj i nalaze se na konačnoj rang listi, izradu kartica vrše istog dana a pre useljenja u dom i podnose samo dokumenta pod brojem 2 i 3.

Studentski centar "Subotica"
Segedinski put 11
24000 Subotica
PIB: 100960690
Tekući račun: 840-116667-06

Za studentske pogodnosti i osiguranje brine se