ОБАВЕШТЕЊЕ 

Нове цене смештаја

На основу решења Министарства просвете, науке и технолошког развоја од 05.04.2021. године, утврђује се I категорија смештаја за оба дома Студентског центра Суботица.
 
У складу са наведеним решењем и решењем о утврђивању цена за смештај студената, од нове школске године важиће нове цене:
 
- За студенте који се финансирају из буџета Р. Србије - 1.860,00 дин.
- За самофинасирајуће студенте - 8.000,00 дин.
 
Наведене цене ће почети да се примењују од школске 2021/2022. год.
За бруцоше и самофинансирајуће студенте од 01.10.2021. год.
За студенте старијих година студија од 01.11.2021. год. односно по истеку важећих уговора.
Такође, на све анексе за боравак у октобру 2021. год. ће се примењивати нове цене (односи се на све студенте којима уговор истиче 30.09.2021. год.).

 

Руководилац ПУУЗ смештај
Mирослав Ђокић
Studentski centar "Subotica"
Segedinski put 11
24000 Subotica
PIB: 100960690
Tekući račun:
840-116667-06
Za studentske pogodnosti i osiguranje brine se